VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Ubíjacie hmoty

Ubíjacie hmoty sa vyrábajú z kalcinovaného smolného koksu, kalcinovaného antracitu a spojív.

Používajú sa na ubíjanie škár medzi katódovými uhlíkovými blokmi dna a bokov elektrolyzérov na výrobu hliníka, na výstavbu nísteja zlievarenských, oceliarenských a železiarskych pecí a na zatváranie odpichových otvorov elektrických oblúkových pecí.

Tvar produktu:

Ubíjacie hmoty sú sypkej alebo plastickej konzistencie.

Možnosti balenia:

  • produkty sú balené vo veľkoobjemových vrieciach (big bag)
  • v kovových kontajneroch

Technické parametre:

Typ hmotyUH2UH4UH5UH6
Obsah popola % (max)2,05,06,0-
Vpich mm---10-18
Pevnosť v tlaku MPa (min)202024,5-
Merný elektrický odpor µΩm (max)6090--
Pórovitosť % (max)3023,022,0-
Zdanlivá merná hmot. po ubití kg/m31600 - 17001580 - 17001580 - 1700-
Teplota pri aplikácii ºC20-40120-13040-5040-70

Uvedené parametre je možné upraviť po vzájomnej dohode s odberateľom.

Kalcinované materiály


Produkty

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria