VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Elektródové hmoty

Elektródové hmoty Sőderbergového typu sú vyrábané z kalcinovaného petrolkoksu, resp. kalcinovaného smolného koksu, kalcinovaného antracitu, čiernouhoľnej smoly a ďalších doplnkových materiálov. Používajú sa do uhlíkových elektród elektrických oblúkových pecí pri výrobe rôznych typov ferozliatin, karbidu vápnika a pod.

Tvar produktu:

Brikety s rozmermi:
90 x 90 x 45 alebo 59 x 37 mm

Valce s priemerom: (mm)
Ø 550, Ø 700, Ø 800, Ø 900, Ø 1000

Možnosti balenia:

  • brikety sú voľne uložené alebo balené vo veľkoobjemových vrieciach (big bag)
  • valce sú uložené na drevených paletách prepáskované oceľovou páskou s možnosťou prekrytia plastickou fóliou

Technické parametre:

Typ hmotyEH1EH1-8EH2EH3EH4EH8EH9
Obsah popola % (max)6,05,04,03,54,04,04,0
Plasticita mm53-6855-7055-7055-7058-7260-7555-70
Obsah prchavých látok % (max)12,512,512,513,514,014,512,0
Pevnosť v tlaku MPa (min)20202020201718
Merný elektrický odpor µΩm (max)1009011095957585
Pórovitosť %(max)26,527,526,026,527,527,026,0

Uvedené parametre je možné upraviť po vzájomnej dohode s odberateľom.

Elektrodové hmoty


Produkty

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria