VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


História firmy

Spoločnosť VUM, a.s. sa nachádza neďaleko mesta Žiar nad Hronom, ktoré je integrované v centre Slovenska v údolí rieky Hron. Spoločnosť sídli priamo na cestnom a železničnom komunikačnom ťahu Bratislava - Banská Bystrica.

Výrobný závod bol postavený v 50-tych rokoch minulého storočia a ako súčasť hlinikárenského kombinátu závodu ZSNP slúžil na výrobu anódovej hmoty na výrobu primárneho hliníka Sőderbergovou technológiou.

Výrobný závod bol priebežne modernizovaný, najintenzívnejšie v 90-tych rokoch minulého storočia, kedy sa zmenila výrobná orientácia s väčším dôrazom na výrobu elektródových hmôt a kalcinovaných materiálov. Zároveň bolo investované do technológií a zariadení zabezpečujúcich bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia, čo umožnilo získať certifikát IMS.


O firme

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria