VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Kalcinované materiály

Kalcinované materiály sú uhlíkové materiály vyrábané na báze tepelne spracovaného petrolkoksu, smolného koksu, antracitu.

Používajú sa ako nauhličovadlá, pri vypaľovaní anód ako zásypový materiál alebo ako materiál pre ďalšie spracovanie.

Tvar produktu:

Produkty sú sypkej konzistencie.

Možnosti balenia:

Produkty môžu byť voľne ložené do prepravných prostriedkov alebo balené:

  • vo veľkoobjemových vrieciach (big bag)
  • v papierových vreciach s možnosťou ukladania na palety

Technické parametre:

Typ hmotySKKAK I.AK II.CPA
Obsah popola % (max)0,55,05,0 45
Obsah H2O % (max)0,50,50,51
Obsah síry % (max)0,50,30,82
Obsah prch. látok % (max)0,70,70,7-
Veľkosť zrna    
mm0-20-10-3 <0,071
mm1-31-33-5
mm3-53-55-12
mm5-125-12

Uvedené parametre je možné upraviť po vzájomnej dohode s odberateľom.

Vysvetlivky

SKK - smolný koks kalcinovaný
AK I. - antracit kalcinovaný nízkosírnatý
AK II. - antracit kalcinovaný
CPA - cyklónový prach antracitový

Kalcinované materiály


Produkty

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria