VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Anódové hmoty

Anódové hmoty Sőderbergového typu sa vyrábajú z kalcinovaného petrolkoksu, kalcinovaného smolného koksu a čiernouhoľnej smoly.

Používajú sa pri elektrolytickej výrobe hliníka ako vstup do samospekavej anódy.

Tvar produktu:

Granule priemeru:
32 - 45 mm, dĺžky max. 250 mm

Bloky s rozmermi:
2030 x 850 x 850 mm a 1510 x 720 x 870 mm

Možnosti balenia:

  • granule sú voľne uložené alebo balené do veľkoobjemových vriec (big bag)
  • výrobky v tvare blokov sú voľne uložené

Technické parametre:

Typ hmotyAH1AH2AH3
Obsah popola % (max)0,70,60,3
Plasticita %50 - 7040 - 7015 - 30
Pevnosť v tlaku MPa (min)252525
Merný elektrický odpor µΩm (max)807878
Pórovitosť %(max)273232

Uvedené parametre je možné upraviť po vzájomnej dohode s odberateľom.

Anodové hmoty


Produkty

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria