VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Vitajte na stránkach spoločnosti VUM

VUM, a.s. je významným stredoeurópskym výrobcom produktov na báze uhlíka.

Výrobný program spoločnosti tvoria uhlíkové materiály – elektródová hmota používaná pri výrobe ferozliatin a karbidu vápnika, kalcinované materiály rôznych frakcií používané najmä pri výrobe ocele, sivej liatiny ako nauhličovadlá, priemyselnej keramiky, vysokoteplotného redukovadla, abrazívnych materiálov a v ďalších aplikáciách.

Strategickým cieľom spoločnosti je zvyšovanie existujúceho štandardu kvality výrobkov, prehlbovanie spolupráce so zákazními, hľadnie nových možností v rozširovaní portfólia používaných surovín, realizácia vývoja nových technológií a výroba nových produktov. Tieto ciele významnou mierou napomáha napľňať aj spolupráca s renomovanými vedecko - výskumnými inštitúciami, na Slovensku netradičnou formou , činnosťou spoločného výskumno – vývojového pracoviska.

Spoločnosť dlhodobo a úspešne spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti zvyšovania bezpečnosti práce, zlepšovania pracovného prostredia a environmentu. Tomuto procesu napomáhajú aj korektné vzťahy zamestanávateľ – zamestnanec.

Projekty EÚ

VUM, a.s.


Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria